2010-05-19

KASIMIRO ONA ?

Kasimiro mundukorik izakirik onena zen. Zeharo maitagarria, euliari hegoa kentzeko gauza ez zena. Baina, egun batean txirrindarekin atera zen buelta bat ematera eta amarekin topatu zen. (Ama gaiztoa zen) Kasimiro aitarekin bizi zen eta aita Ksimiro bezalakoa zen, hau da, bhiotz onekoa eta horregatik banandu ziren. Amak (Kasimirori ezagutu ez balu bezala egin zuen.) Ksimiro haserre itzuli zen etxera, aitari kontatu zion gertatu zena eta aitari ez zitzaion harritzekoa iruditzen eta esan zion aitak lasai-lasai -Kasimiro, ama ikusten baduzu, eza agurtu. Amak egiten duen bezala ikasteko du! Baina kasimirori ez zitzaion ondo iruditzen. Hurrengo egunean amaren etxera joan zen. Amak, haserre, atea zabaldu zion Kasimiro konten-konten igo zen amaren etxera. Kasimirok dena kontatu zion, amarekin ondo pasatzen ari zen eta erabaki zuen amarekin bizitzea eta gaiztoa egin zen aita disgustu handia hartu zuen eta hori baina beno.

No hay comentarios:

Publicar un comentario